Inzerce      O nás     CzechCrunch  
Apple investuje do obnovy mangrovníkových lesů. Mají klíčovou roli pro ochranu životního prostředí

Ochrana planety je pro Apple prioritní vizí. Usiluje o to jak inovativními recyklačními metodami nebo prosazováním používání 100% obnovitelné energie k pohonu svých budov a dodavatelských řetězců, tak výrobou nových ekologických materiálů. Nehledě na to, že často motivuje zákazníky k ohleduplnějšímu chování vůči přírodě a vyzdvihuje tematické akce jako například Den Země. Velký důraz však klade i na ochranu lesů, konkrétně těch mangrovníkových, které jsou obecně považovány za nejlepší zdroj k eliminaci nepříznivých skleníkových plynů.

Těmito plány se cupertinská společnost zabývá již minimálně od září minulého roku, kdy oznámil, že se do obnovy mangrovníků na území Kolumbie chystá investovat blíže nespecifikované finanční sumy. Daná oblast, zaujímající zhruba 110 000 m² plochy, je pro Apple z hlediska ochrany životního prostředí velmi relevantní i nyní, což ukazuje i bližší pohled, který byl zveřejněn na jeho webu.

V něm se Apple zaměřuje zejména na situaci, která okolo údržby a ochrany mangrovníků ve vodní oblasti Cispatá Bay v okolí kolumbijského města Cordóba panuje. Vzhledem k tomu, že tento typ stromů potřebuje optimální přísun slané vody, tamní obyvatelé (respektive pracovníci příslušných organizací, s nimiž Apple spolupracuje) se snaží průběžně balancovat, aby tomu tak bylo.

Foto: Apple

Pokud se totiž mangrovníky dostanou do styku s velkým množstvím sladké vody (nebo naopak s malým množstvím vody slané), mohou být nadobro zničeny. Byť je toto jeden z klíčových důvodů, svůj značný podíl na postupném odumírání těchto stromů má i nelegální kácení spolu s nepříznivým vývojem životního prostředí jako takového. Tak či tak se jedná o značný problém.

„Je tady mnoho nelegálních skupin, které ničí mangrovníky a nezajímají je snahy o udržitelnost,“ říká Luis Roberto Canchila Avila, který je prezidentem první cordóbské asociace pro záchranu mangrovníků. Obavy z destrukce těchto stromů jsou na místě: mangrovníky se obecně řadí mezi ideální prostředky, jež v sobě dokáží zadržovat emise CO2.

Foto: Apple

Dle různých studií mají na jeden akr půdy uchovávat až desetinásobek oxidu uhličitého oproti klasickým lesům, což je výrazný vliv na planetu. Zajímavý kontext je také ve srovnání mangrovníkových lesů s Francií a Německem: pokud by se totiž podařilo zastavit ničení těchto stromů, rovnalo by se to kompletnímu zastavení produkce emisí těchto dvou států dohromady.

Apple tak v této iniciativě vidí velký smysl a jeho finanční injekce ve spolupráci s příslušnými orgány by celé situaci mohla zaručeně pomoct. Všechny zainteresované strany navíc vyvíjí nové metody, jak mangrovníky (včetně okolních živočichů, které je berou jako své přirozené prostředí) chránit a podporovat jejich růst.

Foto: Apple

Obecně pak jde o pozoruhodný kontrast, který by podle Lisy Jackson, senior viceprezidenty pro ochranu životního prostředí v Applu, měly aplikovat i jiné firmy: nesoustředit se pouze na vývoj technologií ke zlepšení planety, ale naopak důrazně podporovat i přírodní zdroje, jež mají zpravidla „větší sílu“.

Komentáře