Inzerce      O nás     CzechCrunch  
Apple zveřejnil pravidla pro vývoj technik blokujících sledování uživatelů na internetu

Kombinace desktopového a mobilního webového prohlížeče Safari stanoví značnou část celkového objemu surfování na internetu a toto číslo je pochopitelně ještě mnohem vyšší u uživatelů platforem Applu. Ten nyní, v rámci snah o ochranu soukromí na internetu, zveřejnil nová pravidla pro prevenci sledování pro jádro WebKit, na němž jsou všechny verze prohlížeče a několik dalších aplikací postaveny.

WebKit je renderovací jádro prohlížeče, stanoví tedy základní technologii, na které běží ostatní prvky jako například uživatelské prostředí a některé funkce. Jednou z hlavních novinek operačního systému macOS Mojave představeného loni byla zvýšená prevence sledování v prohlížeči, která webům zamezuje použít detailní informace o daném zařízení a poskytuje pouze základní systémový profil.

Nová pravidla pro prevenci sledování specifikují, jakým typům sledování WebKit zamezuje, za jakých podmínek jsou využívány alternativní metody pro předcházení sledování a co se stane, pokud mají nástroje pro uchování soukromí uživatele nezamýšlený dopad. Tým vyvíjející WebKit přitom poděkoval Mozille, z jejíž pravidel proti sledování sám vycházel.

Tim Cook, CEO Applu (Foto: Fortune Photo / Flickr)

Do velké míry se jedná o dokument přispívající k tématu etiky internetových technologií, což je přiblíženo hned v jeho úvodu. Ten říká, že „dokument popisuje praktiky sledování na internetu, kterým by podle WebKitu měly prohlížeče standardně zamezovat. Tyto praktiky škodí uživatelům, protože narušují jejich soukromí bez možnosti je identifikovat, porozumět jim, souhlasit s nimi nebo je kontrolovat.“

Stanovená pravidla buď už byla implementována na technické úrovni, jako u zmíněného macOS Mojave a iOS 12 nebo se na jejich praktickém zavedení pracuje. Příslušné technologie jsou pak stejným způsobem aplikovány u všech internetových stránek. Zároveň z pravidel mají vycházet nové technologie umožňující odlišné typy interakce webových stránek se zařízeními jejich návštěvníků, které nebudou porušovat vytyčené hranice akceptovatelného sledování.

Určitý typ sledování uživatelů je pro většinu webů jednou ze zásadních funkcí, umožňuje jim totiž porozumět typu publika, které přitahují a lépe se podle toho profilovat. V mnoha případech ale tyto praktiky zachází příliš daleko a stojí na hraně eticky akceptovatelné manipulace a porušování práva na soukromí. Apple se tedy snaží umožnit webům efektivně fungovat a rozvíjet se, avšak bez překročení určitých hranic.

Take Safari v macOS Catalina bude dále rozvíjet techniky pro ochranu soukromí uživatelů

WebKit uvádí, že udělá vše v jeho silách pro prevenci veškerého sledování, o nemž uživatel nemůže vědět jako například vytváření „otisku počítače“ podle určitých charakteristik. To pak umožňuje další praktiku, kterou WebKit bude důsledně a nezávisle na míře skrytosti blokovat, sledování napříč webovými stránkami. Pokud některá z těchto praktik nemůže být zablokována, aniž by tím utrpěl uživatel, bude vyvinuta snaha ji alespoň co nejvíce omezit a v případě problému i s tímto přístupem bude uživatel upozorněn na to, co daný web dělá.

Pravidla dále slibují, že všechna budou aplikována univerzálně bez jakýchkoliv výjímek i když může být nějaká sledovací technika v daném případě použita k validním cílům. WebKit totiž nedisponuje (a nemůže disponovat) technologiemi pro rozeznávání záměrů webů. Pokud bude zaznamenán pokus prevenci sledování obejít, Apple to bude považovat za stejně závažné, jako jakékoliv jiné narušení bezpečnosti.

iPadOS 13 přinese desktopový prohlížeč Safari

Tým WebKitu si je vědom, že některé z technologií předcházejících problematické sledování mohou zároveň nezáměrně napadnout i praktiky považované za akceptovatelné. V takových případech budou situace zvážený individuálně, stále však bude při hodnocení hlavní důraz kladen na soukromí a bezpečnost uživatele.

Komentáře