Inzerce      O nás     CzechCrunch  
Těžba zlata ohrožuje lososy. Apple začal spolupracovat s organizací, která jim navrací domov
Foto: Apple

Zlato v dnešní době už dávno netěží nadšenci doufající v rychlé zbohatnutí, ale jinak se mnoho nezměnilo – techniky jsou podobné, ač efektivnější a místa bývají často stejná. Stále tak probíhá těžba zlata na řece Klondike, kde na konci 19. století proběhla zlatá horečka. Jak tomu naneštěstí často bývá, tatáž řeka je zároveň zásadní částí životního cyklu několika druhů lososů umístěných na seznam ohrožených zvířat. Apple se nyní zavázal nakupovat zlato pouze od těžařů, kteří zároveň přispívají k obnově zdejšího říčního ekosystému.

„Když jsem v tomhle průmyslu začal pracovat, o životní prostředí se moc nestarali,“ říká Peter Wright, který se v těžbě zlata pohybuje už přes 20 let. Teď on a mnoho dalších těžařů, kteří participují v programu Salmon Gold, vyvíjejí a implementují řešení obnovující prostředí pro život zvířat nejen po jejich vlastní těžbě, ale i z před sta let.

„Všichni si začínáme silně uvědomovat, co tady děláme a zavádíme velké změny jako žádné používání rtuti a chemikálií a snažíme se tu oblast kultivovat, jak to jen jde a pomáhat přírodě se znovu rozvíjet,“ popisuje Wright. Jeho práce se týká povodí velké řeky Yukon proudící napříč celou Aljaškou, jehož součásti je také řeka Klondike.

Povodí řeky Yukon, domova mnoha druhů lososů a dalších ryb, je silně ovlivňováno těžbou drahých kovů (Foto: Apple)

Program Salmon Gold, který podněcuje snahy o ekologicky zodpovědnou těžbu zlata, vznikl v roce 2017 v rámci činnosti neziskové organizace RESOLVE. Jeho základní myšlenkou je propojování těžby s obnovováním prostředí, ve kterém probíhá, zvyšování kvality vodních toků pro návrat lososů a několika dalších druhů ryb. Navazuje tak spolupráce mezi lokálními těžaři, ekology a vládními orgány s cílem eliminovat negativní vlivy nejen současné, ale také minulé těžařské činnosti.

Ředitel RESOLVE, Stephen D’Esposito, řekl, že mezi těžbou a životem lososů je klasicky silné napětí. „Salmon Gold je jako mírová smlouva mezi těžbou a domovem lososů. Je to místo, kde všechny tři sektory mohou pracovat společně: komunita pro obnovu, První národy a těžařský průmysl,“ dodal.

Těžař Peter Wright je jedním z prvních, kteří se ve snaze snížit svůj negativní dopad na říční ekosystém připojili k programu Salmon Gold (Foto: Apple)

Vzhledem ke stáří programu se stále jedná o jeho začátky, kdy se řešení pro obnovu místního životního prostředí testují a zavádějí spíše v menším měřítku. Jednou z hlavních otázek teď je, zda se úspěchy z těchto prvotních projektů dají například v horizontu následující dekády rozšířit plošně. Naštěstí se však nemuselo začínat úplně od nuly, někteří místní těžaři z osady Chicken, pozůstatku po zlaté horečce na Aljašce, totiž už před časem na zlepšování situace začali úspěšně pracovat sami.

Zlato získané v rámci programu Salmon Gold dostane zvláštní certifikaci a pro letošní rok se plánuje prvních více než 28 kg zodpovědně vytěženého zlata. To bude výsledkem spolupráce se třemi těžaři na Aljašce, k nimž se do příštího léta má připojit několik dalších. Apple se chystá zlato certifikované jako Salmon gold (lososové zlato) do svého dodavatelského řetězce zahrnout letos na podzim, spolu s výrobcem luxusních šperků Tiffany & Co.

Jen několik gramů zlata vyžaduje zpracovat až desítky tun půdy (Foto: Apple)

Je to součástí dlouhodobé snahy Applu snižovat negativní dopad celého výrobního procesu na životní prostředí. Nové MacBooky Air a Macy Mini jsou například kompletně vyrobeny z recyklovaného hliníku a firma doufá, že v budoucnu tento přístup bude schopna rozšířit na celé svoje portfolio.

Minimálně prozatím je ovšem stále potřeba některé prvky, jako zlato, získávat z nové těžby. „Spolupráce s Tiffany, průkopníkem zodpovědného získávání zdrojů a s RESOLVE zajišťuje, že Salmon Gold může být příkladem, jak se může tento průmysl rozvíjet,“ vysvětlila Paula Pyersová, šéfka oddělení Applu pro zodpovědnost dodavatelů.

 

Komentáře